หน้าหลัก ข่าวและประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสุวรรณภูมิ
Computer Assisted Instruction สื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 10/10/2559 06:40:15

อ่านรายละเอียด
VIDEO :: ทบทวนซ้ำการฝึกอบรมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย
ขันตอนการเข้าใช้งาน VIDEO :: ทบทวนซ้ำการฝึกอบรมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย
ข้อมูลโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 07/07/2559 08:37:22

อ่านรายละเอียด
Sign in
Username 
Password
 

จำนวนผู้ที่ออนไลน์ในขณะนี้
- อาจารย์ 0 คน
- นักศึกษา 0 คน
- Staff 0 คน

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Learning Management System
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ